თარიღი: 2005-12-04
ჟანრი: Drama, Crime, Espionage
ქვეყანა: United States
დრო: 60 წთ
ენა: English
სტატუსი: Ended

The controversial and unconventional drama delves into the harsh inner-workings of a Los Angeles-based Islamic terrorist cell headed by a charismatic and fanatical extremist (Fehr) and an Muslim undercover FBI agent (Ealy) who infiltrates it. Last ye...

სეზონი 2
8 2006-12-17 Reunion გამოსული
7 2006-12-16 Fitna გამოსული
6 2006-12-15 School გამოსული
5 2006-12-14 Homecoming გამოსული
4 2006-12-13 Faith გამოსული
3 2006-12-12 Torture გამოსული
2 2006-12-11 Salesman გამოსული
1 2006-12-10 Al-Baqara გამოსული
სეზონი 1
10 2005-12-18 Youmud Din გამოსული
9 2005-12-18 Hijack გამოსული
8 2005-12-14 Intramural გამოსული
7 2005-12-13 Immigrant გამოსული
6 2005-12-12 Family გამოსული
5 2005-12-11 Soldier გამოსული
4 2005-12-07 Scholar გამოსული
3 2005-12-06 Money გამოსული
2 2005-12-05 Target გამოსული
1 2005-12-04 Al-Fatiha (Pilot) გამოსული