თარიღი: 2016-09-21
ჟანრი: Drama, Comedy, Family
ქვეყანა: United States
დრო: 30 წთ
ენა: English
სტატუსი: Running

Maya DiMeo is a mom on a mission who will do anything for her husband Jimmy, her kids Ray, Dylan, and JJ, her eldest son with cerebral palsy. As Maya fights injustices both real and imagined, the family works to make a new home for themselves, and se...

სეზონი 1
17 2017-03-08 S-u-r-- Surprise 16 დღე
16 2017-02-22 O-s-- Oscar P-a-- Party 2 დღე
15 2017-02-15 T-h-- The C-l-- Club გამოსული
14 2017-02-08 V-a-l-- Valentine's D-a-- Day გამოსული
13 2017-01-18 S-i - Sick D-a-- Day გამოსული
12 2017-01-11 H-e-r-- Hero გამოსული
11 2017-01-04 TBA გამოსული
10 2016-12-14 C-h-o--Choir გამოსული
9 2016-12-07 S-l-e--sled Hockey გამოსული
8 2016-11-30 R-a-y-c--Ray-Cation გამოსული
7 2016-11-16 T-h-a--Thanksgiving გამოსული
6 2016-11-09 D-a-t-e--Date? გამოსული
5 2016-10-26 H-a-l--Halloween გამოსული
4 2016-10-12 I-n-s--Inspirations გამოსული
3 2016-10-05 B-o-n--Bonfire გამოსული
2 2016-09-28 N-e--New A-i--Aide გამოსული
1 2016-09-21 P-i-Pilot გამოსული