თარიღი: 2014-08-29
ჟანრი: Drama, Crime
ქვეყანა:
დრო: 60 წთ
ენა: English
სტატუსი: Running

Hand of God centers on Judge Pernell Harris, a hard-living, law-bending married man with a high-end call girl on the side, who suffers a mental breakdown and goes on a vigilante quest to find the rapist who tore his family apart. With no real evidenc...

სეზონი 2
10 2017-03-10 He Must Be გამოსული
9 2017-03-10 What a Man Can Be გამოსული
8 2017-03-10 The Last Thing Left გამოსული
7 2017-03-10 When You Pull the Trigger გამოსული
6 2017-03-10 What Do You Hear? გამოსული
5 2017-03-10 I See That Now გამოსული
4 2017-03-10 Not Writing a Love Letter გამოსული
3 2017-03-10 You Can't Go Back გამოსული
2 2017-03-10 Telling Me Your Dreams გამოსული
1 2017-03-10 TBA გამოსული
სეზონი 1
10 2015-09-04 The Tie That Binds გამოსული
9 2015-09-04 A Flower That Bees Prefer გამოსული
8 2015-09-04 One Saved Message გამოსული
7 2015-09-04 A Bird in Hand გამოსული
6 2015-09-04 For the Rain to Gather გამოსული
5 2015-09-04 Welcome the Stranger გამოსული
4 2015-09-04 He So Loved გამოსული
3 2015-09-04 Contemplating the Body გამოსული
2 2015-09-04 Your Inside Voice გამოსული
1 2014-08-29 Pilot გამოსული